Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 223  
- varav manliga 114 (51.12%)  
- varav kvinnliga 109 (48.88%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 12  
Antal familjer 68  
Antal unika efternamn 56  
Totalt antal källor 0  
Medellivslängd1 59 år, 123 dagar  
Tidigaste födelse (Herman to Grundt 11 Aug 1609  

 Största livslängd1   Ålder 
Wilhelm Anton to Grund 89 år  
Anton Togrund 86 år 274 dagar  
Levande 83 år 160 dagar  
Anton Togrund 82 år 306 dagar  
Heinrich Togrund 78 år 263 dagar  
Karl Togrund 76 år 362 dagar  
Johan Anton Togrund 75 år 251 dagar  
Christine Dahl 72 år  
Christine Wingen 70 år  
Peter to Grund 68 år 297 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd